Selectie op competenties werkt!

Onderwijsonderzoeker Sanne Schreurs heeft onlangs haar proefschrift over de effecten van de Maastrichtste decentrale selectie bij geneeskunde verdedigd. Ze heeft hierbij gekeken naar de decentrale selectie zoals dit in Maastricht verloopt en vergeleken met de numerus fixus.

De numerus fixus is de centrale loting die inmiddels al enkele jaren is afgeschaft. In plaats van de numerus fixus hebben universiteiten zelf de optie gekregen om een selectieprocedure te bedenken.

Er zijn verschillende universiteiten die dit doen aan de hand van een kennistest. Aan Schreurs is gevraagd of dit geen goede test is. Schreurs gaf aan “Je kunt immers alleen maar geneeskunde studeren als je vwo hebt gedaan met het juiste vakkenpakket. De vraag of iemand de opleiding op dat vlak aankan is dus simpelweg al beantwoord. Een extra kennistoets voegt daar niets aan toe.”

In Maastricht wordt de selectieprocedure anders aangepakt. Hier vinden er twee ronden plaats, waarbij de kandidaat wordt getoetst op zowel cognitieve als non-cognitieve aspecten. De selectieprocedure sluit nauw aan met het curriculum in Maastricht. Dat is de kracht van de decentrale selectie aan de Universiteit Maastricht.

Veel tegenstanders van de decentrale selectie geven aan dat er hierdoor een te grote kansenongelijkheid ontstaat, voornamelijk voor kandidaten met een migratieachtergrond of uit lagere sociaal-economische klassen. Die ongelijkheid is er wel degelijk volgens Schreurs, maar de oorzaak ligt volgens haar eerder. “Als wij de groep die zich aanmeldt voor de selectie vergelijken met de geselecteerde groep zien wij die ongelijkheid niet terug. Het is toch echt de overgang van de basisschool naar de middelbare school waar voor leerlingen de route richting het vwo – en dus de opleiding geneeskunde – wordt afgesneden. De decentrale selectie kan dat niet verhelpen.”

Elk universiteit volgt zijn eigen procedure van de decentrale selectie. En natuurlijk zijn er altijd zowel voor- als tegenargumenten te bedenken tegen de decentrale selectie. Wij van MediFact zijn nog steeds overtuigd dat de decentrale selectie tot betere studenten en uiteindelijk ook artsen leidt in vergelijking met de numerus fixus.

Wil jij meer info over de decentrale selectie van geneeskunde in Maastricht? Neem dan gerust contact met ons op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *