Loting geneeskunde pas per studiejaar 2024-2025

Als je het goed herinnert, schreven wij in februari 2020 al dat loting weer terugkeert als selectie-instrument voor de studie geneeskunde. We zijn inmiddels in september 2022 en blikken terug op de stand van zaken.


In maart 2021 werd een wetsvoorstel ingediend om gewogen en ongewogen loting mogelijk te maken voor studies met een numerus fixus zoals geneeskunde. Dit zou bestaan naast de decentrale selectie. De bedoeling was dat de wetswijziging per 2022 van kracht zou worden, en dat universiteiten dan na de nodige voorbereidingstijd voor het studiejaar 2023-2024 loting zouden kunnen toepassen.


Toen het toenmalige kabinet demissionair raakte, is de behandeling van dit wetsvoorstel een lange tijd stil komen te staan. De huidige onderwijsminister Robbert Dijkgraaf geeft aan dat hij er inmiddels naar streeft dat het wetsvoorstel per september 2023 in werking treedt. Daardoor heeft het wetsvoorstel voor het eerst effect voor de toelating tot studiejaar 2024-2025.


Hoe de toelatingsprocedure er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Wanneer er hier meer informatie over komt, zullen wij dit uiteraard melden! Hou daarvoor onze website in de gaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *