Tag archieven: Tweede Kamer

Afschaffing decentrale selectie?

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met de motie dat loting weer terugkeert als selectie-instrument bij opleidingen met een capaciteitsfixus, zoals geneeskunde. In 2017 was de numerus fixus afgeschaft, omdat er te veel nadelen aan bleken te zijn. Echter merken we nu dat er veel studenten nu prestatiedruk ervaren en zou de […]

Actief donorregistratiesysteem met krappe meerderheid doorgevoerd

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) heeft gebruik gemaakt van haar recht van initiatief. Hiermee maakt zij gebruik van haar grondwettelijk recht om een wetsvoorstel in te dienen. Door middel van het initiatiefvoorstel van Dijkstra wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd. Op dit moment is er sprake van een toestemmingssysteem. Dit houdt in dat je […]

Scherpere monitoring van decentrale selectie

De afgelopen periode is weer veel te doen geweest over het effect van de decentrale selectie voor de geneeskundestudie. Zo heeft Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aangegeven dat zij de opleidingen die een selectie hebben aan de poort extra in de gaten gaat houden. Zij erkende tijdens het beantwoorden van Kamervragen dat er nog […]