Naar de rechter om geneeskunde te studeren?

Sinds geneeskundefaculteiten alleen via decentrale selectie mogen selecteren voor de beperkte studieplekken, hebben meer dan veertig aspirant-studenten hun afwijzing aangevochten bij de rechter, volgens uitspraken tussen 2017 en 2023. In 2017 kozen tien kandidaten voor deze juridische weg, maar dit aantal daalde de twee daaropvolgende jaren tot vier en zelfs nul. Van 2020 tot 2022 schommelde het aantal beroepszaken tussen acht en elf. Er zijn nog geen uitspraken gedaan in de eerste maanden van dit jaar.

De kandidaten vechten aan dat ze in de eerste ronde van de selectie zijn uitgevallen of dat hun rangorde in hun ogen te laag is. In driekwart van de gevallen heeft de rechter deze bezwaren ongegrond verklaard. Veel klachten hebben betrekking op kandidaten die vinden dat de selectiecommissie hun vrijwilligerswerk, bestuurservaring of sportactiviteiten niet voldoende heeft meegewogen. Ook is er de afgelopen jaren veel protest geweest tegen het schrappen of aanpassen van selectieonderdelen vanwege coronamaatregelen. Maar deze klachten krijgen meestal geen gehoor: de rechter wijst er vaak op dat de wetgever universiteiten ‘een zeer grote beleidsruimte’ geeft bij het vormgeven van de selectieprocedure. Bovendien acht de rechter de afwegingen van selectiecommissies doorgaans zorgvuldig.

In een kwart van de gevallen heeft de rechter de beroepen wel gegrond verklaard. Kandidaten die aantonen dat een universiteit nalatig is geweest bij het verstrekken van extra tijd of hulpmiddelen vanwege dyslexie, hebben het meeste succes gehad. Ook blijkt een beroep zinvol te kunnen zijn als een middelbare school een cijferlijst of vwo-diploma verkeerd heeft gedateerd.

Het belang van het volgen van trainingen voor de decentrale selectie is effectiever dan het indienen van bezwaren tegen de uitslag. MediFact heeft al meerdere jaren trainingen aangeboden en dit heeft geleid tot de beste voorbereiding op de selectieprocedure. Ben je benieuwd hoe wij jou kunnen helpen met de voorbereidingen voor de decentrale selectie? Neem dan snel contact op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *