Afschaffing decentrale selectie?

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met de motie dat loting weer terugkeert als selectie-instrument bij opleidingen met een capaciteitsfixus, zoals geneeskunde.

In 2017 was de numerus fixus afgeschaft, omdat er te veel nadelen aan bleken te zijn. Echter merken we nu dat er veel studenten nu prestatiedruk ervaren en zou de decentrale selectie leiden tot ongelijke kansen.

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde daarom vorige week tijdens een Tweede Kamer-debat voor het verbod op loting te schrappen bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Zijn partij diende hiertoe samen met CDA een motie in. Die motie kreeg vandaag inderdaad een meerderheid. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie stemden tegen.

Bij opleidingen geneeskunde lopen de meningen over decentrale selectie uiteen. Of decentrale selectie tot betere of slechtere artsen leidt, staat niet vast. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen concludeerden in 2017 dat de studieresultaten van geselecteerde en ingelote geneeskundestudenten nauwelijks van elkaar verschilden. Maar aan de Universiteit Maastricht zouden geselecteerde geneeskundestudenten juist wél beter presteren. Mogelijk komt dit doordat scholieren daar niet op kennis maar uitsluitend op competenties worden getest.

Betekent dit nieuws nu dat alle faculteiten de decentrale selectie zullen afschaffen? Wij verwachten van niet. Bij navraag aan de verschillende faculteiten wordt er aangegeven dat er kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheden, maar dat er op dit moment geen aanleiding is om te wijzigen. Voor nu geldt dus dat de decentrale selectie niet verdwijnt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *